Cinema Primes

Leica

Leica Summicron-C (2.0)
$175.00+
/ Day
lens sizes
Leica R TLS
$140.00+
/ Day
lens sizes

Tokina Vista

Tokina Vista (1.5)
$100.00+
/ Day
lens sizes

Sigma Cine

Sigma Cine (1.5)
$100.00+
/ Day
lens sizes